Dispecerat

Monitorizare Situaţii de Urgenţă şi Dispecerat:

    a) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie;

    b) menţine permanent legăturile de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu activitate permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate la îndeplinirea misiunilor specifice;

    c) asigură transmiterea / retransmiterea mesajelor de înştiinţare, atenţionare, avertizare, primite de la serviciile de specialitate, către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;

    d) centralizează datele şi informaţiile privind situaţia operativă din zona de competenţă; e) preluarea apelurilor de urgenţă – 112 din competenţă şi alertarea structurilor de intervenţie cele mai apropiate de locul evenimentului;

Sediul unitatii

Slobozia
str. Lacului nr. 23,
cod postal 920012,
judetul Ialomita;
Telefoane:
         0243.232.396;
         0243.232.397;
Fax: 0243.230.088;

Detasamentul Urziceni

Urziceni
str. 1918, nr. 47-49
judetul Ialomita;
Telefoane:
         0243.251.253;
         0243.251.254;

Garda Tandarei

Tandarei
str. Mecanizatorilor, nr. 23
judetul Ialomita;
Telefon:
        0243.273.763;

Statia Fetesti

Fetesti
Tarla 224/1
judetul Ialomita;
Telefon:
        0243.368.888;