A.E.C.I.

Analiză, Evaluare şi Coordonarea Intervenţiei:

    a) reprezintă locul de centralizare, prelucrare, analiză şi interpretare a datelor şi informaţiilor despre tipurile de risc, situaţiile de urgenţă produse şi evoluţia acestora;

    b) realizează studii/prognoze privind evoluţia situaţiei operative şi a factorilor de risc la nivelul zonei de competenţă, identificarea eventualelor disfuncţionalităţi şi prezentarea variantelor de corecţie a acestora;

    c) formulează şi prezintă spre analiză, propuneri privind activitatea preventivă în perioada premergătoare situaţiilor de urgenţă, precum şi acţiuni de intervenţie pe timpul şi după manifestarea situaţiilor de urgenţă;

    d) elaborează rapoarte privind cauzele şi împrejurările producerii unor situaţii de urgenţă (doar pentru cele stabilite în competenţă), precum şi modul de îndeplinire a misiunilor de către forţele şi mijloacele participante la intervenţii;

    e) constituie şi gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zona de competenţă;

    f) elaborează concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;

    g) organizează cooperarea cu celelalte structuri ale SNMSU de la nivel judeţean şi întocmirea documentelor de cooperare cu acestea;

    h) organizează şi asigură coordonarea, conducerea acţiunilor de intervenţie, ale subunităţilor, în situaţii de urgenţă şi participă cu forţe proprii, în condiţiile prevăzute de lege, la acţiuni de salvare şi/sau protejarea vieţii, bunurilor şi mediului aflate în pericol, la limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă;

    i) coordonează activitatea serviciilor medicale de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) pentru acordarea primului ajutor medical de urgenţă şi efectuarea operaţiunilor de descarcerare;

    j) elaborează / actualizează /verifică documentele de pregătire, organizare, conducere, desfăşurare, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie ale inspectoratului;

Sediul unitatii

Slobozia
str. Lacului nr. 23,
cod postal 920012,
judetul Ialomita;
Telefoane:
         0243.232.396;
         0243.232.397;
Fax: 0243.230.088;

Detasamentul Urziceni

Urziceni
str. 1918, nr. 47-49
judetul Ialomita;
Telefoane:
         0243.251.253;
         0243.251.254;

Garda Tandarei

Tandarei
str. Mecanizatorilor, nr. 23
judetul Ialomita;
Telefon:
        0243.273.763;

Statia Fetesti

Fetesti
Tarla 224/1
judetul Ialomita;
Telefon:
        0243.368.888;