Uncategorised

TIPURI DE SITUAŢII DE URGENŢĂ GESTIONATE DE I.S.U.J. IALOMIŢA

                           Reamintim populatiei urmatoarele prevederi legale:

                LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (republicată si actualizată)

                

               ART. 2 Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni:

               13) alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin darea semnalelor de pericol sau, după caz, prin solicitarea intervenţiei la fata locului, fără motiv întemeiat (amenda de la 100 la 500 lei).

                LEGEA nr. 301 din 28 iunie 2004 privind Codul penal

               TITLUL IV - CRIME ŞI DELICTE DE TERORISM

                ART. 295 Acte de terorism

                (1) Constituie acte de terorism următoarele infracţiuni atunci când sunt săvârşite în scopul tulburării grave a ordinii publice, prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stări de panica:

                       f) ameninţarea cu bombe sau cu alte materii explozive (pedeapsa este închisoarea stricta de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi).

               LEGEA nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului

               ART. 38 Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice, prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, cu privire la răspândirea sau folosirea de produse, substanţe, materiale, microorganisme ori toxine de natura sa pună în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor ori mediul înconjurător se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 3 ani.

Nr. crt. TIPURI INTERVENTIE Detalii
A. GENERALE
1 Incendiu -Toate tipurile de incendiu
2 Descarcerare -Salvare de persoane blocate în urma accidentelor rutiere sau feroviare
3 -Recuperare de cadavre blocate în urma accidentelor rutiere sau feroviare
4 Asistenta de persoane -Salvare / degajare de persoane din medii greu accesibile (subteran, subacvatic, mare înălţime etc.)
5 -Salvare / degajare de persoane din spaţii închise (lift, locuinţă etc.) aflate în imposibilitatea de a se salva / degaja singure sau prin alte mijloace
6 -Salvare / degajare de persoane în urma incendiilor, exploziilor, prăbuşirilor, accidentelor de muncă, înec, electrocutare, tentativă de autoincendiere, cu intenţia de a se arunca în gol
7 -Salvare / degajare de persoane aflate în alte situaţii, care nu pot fi salvate / degajate prin alte mijloace
8 Asistenta medicala de urgenta -Asistenţă medicală de urgenţă acordată NUMAI de echipajele SIAMUD (momentan nu exista in organica ISUJ Ialomiţa).
9 Protectia mediului -Zone locuite / circulate / culturi agricole contaminate cu substanţe toxice / dăunătoare solide, lichide sau gazoase
10 Alte interventii Recuperări de cadavre din medii greu accesibile (subteran, subacvatic, mare înălţime, spaţii închise etc.)
11 -Inundaţie sau iminenţa acesteia ca urmare a avariilor majore la reţeaua de alimentare cu apă sau de termoficare
12 -Emanaţii de gaz metan ca urmare a avariilor majore la reţeaua de alimentare (iminenţă explozie)
13 -Avarii la reţeaua de electricitate (iminenţă explozie / incendiu)
14 -Eliberare zone populate / circulate de materiale sau obiecte care prezintă / pot prezenta pericole (construcţii, copaci, stâlpi etc.)
15 Invazii masive de dăunători care pun în pericol sănătatea persoanelor, animalelor sau culturile agricole
16 Contaminări de culturi vegetale sau ale animalelor
17 Poluări ale cursurilor de ape interioare
18 -Alte situaţii nespecificate la pct. 1-17 şi 20-36, care afectează / pot afecta persoanele sau mediul.
19 Salvări de animale Salvări / recuperări / capturări de animale din medii greu accesibile (subteran, subacvatic, mare înălţime, spaţii închise etc.) care reprezintă o valoare economică pentru gospodării (cabaline, taurine), care nu pot fi salvate / recuperate / capturate prin alte mijloace sau care prezintă pericol pentru populatie.
B. ALTE SITUAŢII DE URGENŢĂ
20 Cutremur Cutremur.
21 Alunecare / prăbuşire de teren Alunecare sau prabusire de teren care afecteaza zonele locuite / circulate.
22 Inundatie/Fen. meteo. peric. -Zone locuite / circulate afectate de: inundaţie, furtună, vânt puternic, grindină, caniculă, înzăpeziri, polei, viscol
23 Epidemie / Epizootie -Îmbolnăviri care implică un număr mare de persoane / animale, declarate ca atare de organele de specialitate.
24 Accident chimic -La ag. ec. deţinători de subst. chimice
25 Accident pe timpul transp. -Pe timpul transporturilor de subst. peric. (NBC)
26 Accident nuclear -La ag. ec. deţinători de instalaţii / subst. nucl.
27 Eveniment public -Accidente, incendii, explozii produse pe timpul evenimentelor publice (manifestaţii, adunări etc. care implică un număr mai mare de 100 persoane)
28 Avarie constr. hidroth. / cond. magistrale - Baraj Dridu, conducte magistrale de petrol / electricitate / gaze
29 Incendiu in masa / explozie -Incendii care implică: peste 100 de victime, peste 1.000 persoane afectate, peste 10.000 persoane în pericol şi o suprafaţă mai mare de 100 ha  păduri şi culturi.
30 -Explozii de orice natură, în afara celor provocate de muniţie (vezi accidente muniţie)
31 Accid. maj. la util. si inst. peric. -Accidente majore la reţelele de alimentare cu utilităţi (apă, termoficare, electricitate, gaze) sau la agenţi economici, care pot crea premize pentru alte situaţii de urgenţă: incendii, explozii, contaminarea mediului etc.
32 Asanare teritoriu -Descoperirea de muniţii neexplodate (cartuşe, proiectile, grenade, bombe etc.)
33 Avarii maj. la ret. com. si inf. -Avarii majore la reţelele de comunicaţii şi informatice, care afectează peste 100 de persoane pe o durată mai mare de 24 ore.
34 Accid. munitie -Explozia munitiei (descoperite, pe timpul transportului, manipulării etc.)
35 Zapoare -Crearea de obstacole naturale din gheaţă / zăpadă care pot produce blocaje pe cursurile de apă
36 Căderi de obiecte cosmice  
37 Alte situatii de urgenţă -Alte situaţii de dezastre nespecificate la pct. 14-36, care afectează / pot afecta populatia sau mediul

 

 

Adresa

Jud. Ialomita, Mun. Slobozia,

Str. Lacului, nr 23, cod 920012

Telefoane 0243232396; 0243232397
Fax 0243230088
Pagina web http://www.isujialomita.eu
E-mail
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Inspector Sef

Lt Col.Bâcu Laurențiu

tel: +40758233738

Desemnat Prim Adjunct

Col Lică Florian

tel: +40758233744

Imputernicit Adjunct

 Lt Col Giorcovici Florin

tei: +40758233740

Purtator de cuvant

Slt. Chirea Lacramioara

tel: +40758233743

 Centenar
   
 ANTET DSU
 
fiipregetitro
 
 
 
 

 

 

 


 

 

 

 
 
 

Sediul unitatii

Slobozia
str. Lacului nr. 23,
cod postal 920012,
judetul Ialomita;
Telefoane:
         0243.232.396;
         0243.232.397;
Fax: 0243.230.088;

Detasamentul Urziceni

Urziceni
str. 1918, nr. 47-49
judetul Ialomita;
Telefoane:
         0243.251.253;
         0243.251.254;

Garda Tandarei

Tandarei
str. Mecanizatorilor, nr. 23
judetul Ialomita;
Telefon:
        0243.273.763;

Statia Fetesti

Fetesti
Tarla 224/1
judetul Ialomita;
Telefon:
        0243.368.888;