Documentaţia tehnică în vederea obţinerii avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu se poate depune în format electronic la adresa de e-mail contact@isujialomita.eu iar aceasta poate fi:
– scanată, însoţită doar de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului;
– în format *.pdf sau alte formate, însoţită de semnătura electronică a investitorului/beneficiarului şi a factorilor care au contribuit la elaborarea documentaţiei (proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi tehnici etc.)

Linkuri utile instituţii:
Apel unic de urgenţă 112
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Ministerul Afacerilor Interne
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă
Instituția Prefectului Județul Ialomița
Consiliul Județean Ialomița